THANK YOU!

Cảm ơn Quý khách.
Thông tin của bạn đã được chúng tôi tiếp nhận. Trong trường hợp cần hỗ trợ gấp, vui lòng liên hệ hotline 0964.699.499

VỀ SAOKIM BRANDING

Sao Kim Branding là công ty chuyên sâu về hoạch định chiến lược, thiết kế và truyền thông thương hiệu.

Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh.

Sứ mệnh: Nâng tầm thương hiệu Việt.

Tầm nhìn: Trở thành hệ sinh thái truyền thông thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

Mục tiêu: Tới 2025, giúp 50.000 doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu mạnh.

Sao-Kim-Branding-10000-Customers
0 +
Year experience
0 +
Talented personnel

Copyright 2021 © BRANDID.VN – Nền tảng quản lý thương hiệu online.